11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

    วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองวัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน” เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านบางลาด สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว