11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

   วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองวัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 งบประมาณของ สปสช. และสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว