11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ต้อนรับ นางสาวตรีรัตน์ พนัส โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ต้อนรับ นางสาวตรีรัตน์ พนัส โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

    วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นำโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกันต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามจากเทศบาลตำบลนครชุม ที่เดินทางมาส่ง นางสาวตรีรัตน์ พนัส ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

ต้อนรับ นางสาวตรีรัตน์ พนัส โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว