11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ช่องทางการตรวจสอบสถานะการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตรวจสอบสถานะการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ได้ด้วยตนเอง ได้ที่ลิงค์ https://script.google.com/.../AKfycbzyctNjZbGxW6ym73.../exec
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูปข้างล่างนี้
สอบถามเพิ่มเติม งานค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
โทรศัพท์ 055-705030 , 09-6685-4847