11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  ขอเชิญผู้รับผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.itas.nacc.go.th
  2. ค้นหาหน่วยงานของรัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือขอรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง