11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

   วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และข้าราชการพนักงาน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองหัววัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว