11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำตก

   วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำตก

ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำตก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 05:58
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011713