11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

ติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

   วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภายใต้การบริหารงานโดยนายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมด้วยนางสาวนาฎนภา หอมรื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ออกติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

ติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 04:14
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011688