11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ส่งน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ

   วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ ตามใบคำร้อง ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว
  • หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา 
  • หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำตก 
  • หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด
  • หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น

จำนวน 3 เที่ยว