11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นายประวิทย์ หอมรื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อร่วมรับฟัง และพิจารณาร่างข้อบัญญัติและประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พ.ศ.2567 เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 05:24
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011711