11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2567

   วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดยนายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2567 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย (ชั้น 3)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว