11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

   วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นายประวิทย์ หอมรื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว และ นางสาวจิราพร ชัยชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว