11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

รวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภายใต้การบริหารงานโดยนายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว