11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลของประปา หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น

   วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ของ ประปา หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น

ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลของประปา หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
 

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 06:12
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011718