11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์สารวัตรประจำตำบล

   วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์สารวัตรประจำตำบล เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหนองหัววัว ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์สารวัตรประจำตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว