11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กิจกรรรมเดิน-วิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพ (RUN FOR TOUR 2024)

   วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ร่วมกิจกรรรมเดิน-วิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพ (RUN FOR TOUR 2024) ณ บริเวณสวนสุขภาพ เขาตะล่อมฟาง หมู่ที่ 9 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรรมเดิน-วิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพ (RUN FOR TOUR 2024)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว